FANDOM


הומופוביה

אני כזה הולכת על האוטובוס בדרך לביתה שלי, פתעום אני רואה הומופוביק כזאתי, ואז אני שואלת את הוא "כמו מה הבעיה שלך כזה?"

והיא מגיב לי "כמו אני הומופיק", אני סנאתי אותה כזה ממש כזה.

ידוענים הומופובים

גברת מאשפוכה

ישי

שירה לוי

שירה בניטאח