FANDOM


עברית-לוי מחודשת

נוסח עברית המיוחד למקלדת ,

אשר הומצא בידי שירה לוי , גורמים רבים טוענים שהניב הזה תואם לעברית-רני המחודשת - אך טענה זו חסרת סטנדרטים .

עברית-לוי: ד'קדוק

מוסיפים אפוסטרוף (') במיקום אקראי במילה. *חז"ל טוענים שזה למעשה גרש בודד (׳) ולא אפוסטרוף.

ח'ומד; טע'ון; וכ'ו..

מוסיפים ך' כפול במקום ל'

פלפךך; 

מוסיפים פסיק (,) לכל סוף או חצי משפט

חח .. עמה , 

מוסיפים את המילה "סה" (או ס'ה, לפי חז"ל)

לךלך תחרבן בק'וביה .. ס'ה